ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Η Επιχείρηση FIREX πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις για την εκμάθηση χρήσης πυροσβεστήρων
  • Κύριο μέλημα μας είναι η πρόληψη και αυτό γίνεται μέσα από την γνώση
  • Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 2 σκέλη: την θεωρητική και την πρακτική. Κατά την θεωρητική γίνεται αναφορά στις κατηγορίες φωτιάς-τρίγωνο φωτιάς-τρόπος αντιμετώπισης-πρόληψη και στο πρακτικό μέρος οι εκπαιδευόμενοι κάνουν χρήση πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων σε εξωτερικό χώρο
  • Μετά την εκπαίδευση εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης χρήσης πυροσβεστήρων της επιχείρησης είτε σχολείου είτε στρατιωτικής μονάδας κ.α.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΚΟΛΛΕΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ FIREX

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;