Η FIREX

Προφίλ της FIRE X – Στεργίου Νικόλαος

Η εταιρεία FIRE X ιδρύθηκε το 1999 στην Κομοτηνή από τον Στεργίου Νικόλαο και αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες και αναπτυσσόμενες εταιρίες στον τομέα της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κυρίως δραστηριοποιείται στην Μακεδονία και Θράκη.

  • Πρότυπη βιοτεχνία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων με εξαιρετικές εγκαταστάσεις δίνοντας βαρύτητα στις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της συνέπειας και της γρήγορης εξυπηρέτησης, με άριστα υλικά και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • Εμπορεύεται προϊόντα όπως: πυροσβεστήρες, συστήματα πυρόσβεσης, φωτισμό ασφαλείας, εξοπλισμό πυρανίχνευσης, μέσα ατομικής προστασίας, σήμανση, προϊόντα ασφαλείας, εξοπλισμούς εγκατάστασης συστημάτων υγραερίων, φαρμακεία
  • Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Ροδόπης της εταιρίας βιομηχανικών αερίων AIR LIQUIDE και αντιπρόσωπος Ροδόπης των συστημάτων FirePro
  • Διαθέτει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρίας με αρ. πιστοποιητικού (AE – C – 066C/12) όπως επίσης και πιστοποιητικό αρμόδιου ατόμου με αρ. πιστοποιητικού (PR – C – 104C)

Οι εγκαταστάσεις της FIRE X

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ