ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

  • Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται κάθε 10 έτη σε κέντρο επανελέγχου φιαλών
  • Ο πυροσβεστήρας είναι είναι μεταλλικό δοχείο με εγκλωβισμένη πίεση αερίου και με την υδραυλική δοκιμή εξασφαλίζουμε την αντοχή του στην πίεση που ασκείται σε καθημερινή βάση