Εκπαίδευση χρήσης πυροσβεστήρων στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Ροδόπης

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από τον Νίκο Στεργίου στο προσωπικό και τα στελέχη του Ιδιωτ.ΚΤΕΟ Ροδόπης. Η εκπαίδευση χρήσης πυροσβεστικών μέσων θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη σε τέτοιου είδους επαγγελματικούς χώρους και ευχαριστούμε την διοίκηση και τους εργαζομένους για το αμείωτο ενδιαφέρον που έδειξαν κατά την επίδειξη.