Εκπαίδευση πυρόσβεσης σε μαρίνα 5-άστερου ξενοδοχείου

 
 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση που πραγματοποίησε η FIRE X Στεργίου Νικόλαος στη μαρίνα 5-άστερου ξενοδοχείου.