Εκπαίδευση πυρόσβεσης σε αρχαιολογικούς χώρους-αρχαιολογικό μουσείο Κομοτηνής

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση πυρόσβεσης που έλαβε χώρα στο αρχαιολογικό μουσείο Κομοτηνής.