ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

  • Απαιτείται να γίνεται κάθε χρόνο. Κατά την διαδικασία της συντήρησης οι πυροσβεστήρες ανοίγονται στο εργαστήριο μας
  • Αφαιρείται η σκόνη και γίνεται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της φιάλης για εντοπισμό τυχόν διαβρώσεων, έπειτα ανατοποθετείται η σκόνη
  • Γίνεται καθαρισμός κλείστρου και λάστιχου εκτόξευσης και αντικαθίσταται το ο ρινγκ
  • Γίνεται πλήρωση του πυροσβεστήρα με άζωτο
  • Τοποθετείται ο συμπαγής δακτύλιος του έτους που γίνεται η συντήρηση καθώς και το αυτοκόλλητο που υποδεικνύει την εργασία που έγινε και την ημερομηνία επανελέγχου του πυροσβεστήρα
  • Τέλος εκδίδεται Βεβαίωσης Ελέγχου των Πυροσβεστήρων σύμφωνη με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/671/2005.