“Το καλύτερο μας προϊόν είναι η ποιότητα„

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί, νέοι τύποι πυροσβεστήρων, ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων,

Learn more

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναπνευστικές μάσκες, κράνη, γυαλιά ασφαλείας, γάντια ασφαλείας, υποδήματα ασφαλείας, φόρμες προστασίας

Learn more

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Φωτισμός ασφαλείας, πλαστικές σφραγίδες, μολυβδοσφραγίδες, σημάνσεις, φαρμακεία, πινακίδες ασφαλείας

Learn more

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού-ιονισμού, σειρήνες, μπαταρίες, συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης

Learn more

FIRE X – Στεργίου Νικόλαος Πυροσβεστικά είδη

  • Πρότυπη βιοτεχνία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις με βαρύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008)
  • Συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση, άριστα υλικά και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • Αντιπρόσωπος της AIR LIQUIDE και των συστημάτων FirePro