“Το καλύτερο μας προϊόν είναι η ποιότητα„

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί, νέοι τύποι πυροσβεστήρων, ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων,

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναπνευστικές μάσκες, κράνη, γυαλιά ασφαλείας, γάντια ασφαλείας, υποδήματα ασφαλείας, φόρμες προστασίας

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Φωτισμός ασφαλείας, πλαστικές σφραγίδες, μολυβδοσφραγίδες, σημάνσεις, φαρμακεία, πινακίδες ασφαλείας

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού-ιονισμού, σειρήνες, μπαταρίες, συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης

Διαβάστε Περισσότερα

FIRE X – Στεργίου Νικόλαος Πυροσβεστικά είδη

Πρότυπη βιοτεχνία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
Σύγχρονες εγκαταστάσεις με βαρύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015)
Συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση, άριστα υλικά και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Αντιπρόσωπος της AIR LIQUIDE και των συστημάτων FirePro